Bureau Nijdam is een onafhankelijk kennis- en onderzoeksbureau voor de verblijfsrecreatieve sector. Door het genereren van relevante marktgegevens kunnen we ondernemer en overheid helpen verantwoorde beslissingen te maken. Specialisme, nauwkeurigheid en volledigheid typeren Bureau Nijdam. Ook de individuele ondernemer kunnen we van dienst zijn met data die ertoe doen! Over Bureau Nijdam

Bureau Nijdam werkt aan diverse projecten om partijen in de branche te ondersteunen in hun beleid, operatie of toekomstideeën.
Samen met partners, experts, docenten en studenten onderzoeken we alles wat met vakantieparken te maken heeft. Met als doel om de markt wat meer transparant en inzichtelijk te maken. En om met de opgedane kennis Ondernemers en Overheden te adviseren.

Missie

‘Bureau Nijdam staat voor een deskundig en gedegen onderzoek en analyse van onderwerpen die de verblijfsrecreatie in Nederland betreffen en beïnvloeden.’

Visie

‘Wij leveren data en kennis waarmee sector en overheid beslissingen kunnen nemen die ten goede komen aan een toekomstbestendige verblijfrecreatie in Nederland.’